Naše služby / Unser Angebot

Výroba a servis

Ponúkame vám výrobu autoplachiet, plachiet na prístrešky, stany, vozíky, haly, banery. Taktiež sa venujeme opravám plachiet a predaju rôzneho potrebného príslušenstva

Reklama

Tlačíme reklamy na autoplachty digitálnou tlačou alebo pracujeme na polepe áut a výkladov

Rýchlosť

Vďaka tomu že pracujeme takmer nonstop sme schopný vašu zakázku spracovať už do ôsmich hodín!

Herstellung und Service

Wir bieten Sie herstellung des Autoplanen, Blachen für Überdachungen, Zelte, Wagen, Hallen, Banner. Wir auch widmen ins Korrektur und Verkauf verschiedene Zubehör.

Werbung

Wir drucken Werbung auf Autoplanen mit Digitaldruck oder wir arbeiten auf Bekleben von Autos und Auslagen.

Geschwindigkeit

Als Ergebnis dass wir arbeiten fast nonstop wir sind fähig verfahren Seine Brauch bereits als Acht Stunden.

O nás / Über uns

O nás / Über uns

Firma s dlhoročnou praxou, ktorá patrí medzi najstarších výrobcov na slovenskom trhu bola založená v roku 1994 pod názvom Ján Dobiaš – EURO-TRANS. V roku 2001 bola premenovaná na firmu AUTOPLACHTY, s.r.o.
Unsere Firma gehört mit ihrer langjährigen Erfahrung zu den ältesten Herstellern auf dem slowakischen Markt. Gegründet wurde sie im Jahr 1994 unter dem Namen Ján Dobiaš – EURO – TRANS.Im Jahr 2001 wurde die Firma in AUTOPLACHTY, s.r.o. umbenannt.